راهکار آنلاین نسخه الکترونیک و مدیریت رایگان مطب
پرونده الکترونیک
این سامانه برای ثبت پرونده و نسخه الکترونیک بیماران(EHR) و همچنین مدیریت مطب طراحی شده و پزشکان می توانند به اطلاعات پرونده بیماران خود، بسرعت دسترسی داشته باشند.

اتصال به بیمه سلامت

درگاه واسط سرویس‌های خدمات بیمه سلامت، درگاهی است که از طریق آن سرویس‏های عمومی سازمان بیمه سلامت و داده‏های پایه مورد نیاز از طریق نرم‌افزارهای واسط در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز ارائه خدمات سلامت قرار می‌گیرد.

نرم افزار آیشین طب به پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور متصل بوده و استعلامات برخط اعتبارسنجی و استحقاق ‏سنجی و کنترل قواعد مرتبط به پایگاه (اعم از سقف ریالی و عددی، نشان بیماری و موارد مشابه) را در هر رویداد خدمت بیمه‏ای سلامت و متعاقبا صدور شناسه یکتای خدمت بیمه ‏ای سلامت (و ثبت آن در پرونده بیمه‏ شده) انجام می‌دهد.

کم کردن هزینه

عضویت و استفاده از نرم افزار آیشین به صورت رایگان بوده و حتی خدمات پس‌از‌فروش آن نیز به صورت آنلاین و بدون هزینه ارائه میگردد.
البته این بخشی از صرفه‌جویی هزینه‌های مکانیزاسیون مطب توسط نرم افزار آیشین است. با توجه به مبتنی بر وب بودن نرم افزار، شما میتوانید با وجود یک تبلت متصل به اینترنت با کمترین هزینه، مطب خود را مکانیزه نمائید.

به عبارتی به‌غیر از نپرداختن هزینه برای نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی و دریافت بهترین خدمت، کمترین هزینه سخت‌افزاری برای مکانیزاسیون مطب پرداخت می‌شود.

نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک، شامل سه فعالیت نسخه ‏نویسی، گردش نسخه و نسخه ‏پیچی است که شامل کلیه چرخه تجویز تا ارایه خدمت دارو و ملزومات بدون استفاده از کاغذ (حذف کامل دفترچه) می‏باشد.
همین چرخه برای دستور الکترونیک هم صحیح است.

نسخه الکترونیک، همان ‏های نسخه کاغذی است که:
•کلیه داده‌های آن مبتنی بر کدینگ استاندارد واحد است.
•کلیه داده‏ها بر اساس مجموع حداقل داده استاندارد است که شامل داده‏های الزامی و غیر‌الزامی می‏باشد.
•امضای دستی افراد مجاز به امضاء، که با امضای الکترونیک یا دیجیتال صورت می‏گیرد.