در باره ما

آیشین طب به شما کمک می‌کند تا بصورت رایگان از نرم‌افزاری با قابلیت‌های مدیریت فرآیندهای کاری مطب استفاده نمائید.
آیشین به صورت یکپارچه با سرویس‌های سازمان بیمه سلامت طراحی و توسعه یافته است و به شکل مستمر با افزایش سرویس‌های این سازمان جهت تحقق و ایجاد پرونده الکترونیک، سرویس‌های خود را بروزرسانی می‌کند.

این نرم‌افزار با نگرش استفاده بر پایه تلفن همراه و تبلت توسعه یافته است و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت را از تهیه و تامین تجهیزات سخت‌افزاری متعدد بی‌نیاز می‌کند.
تمامی چیزی که نیاز دارید تلفن همراه و یا تبلت است تا بتوانید در هر زمان و در هر مکان از امکانات آیشین طب استفاده کنید. تمامی این خدمات و خدمات آتی رایگان بوده و رایگان خواهد ماند.